Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
voga
Reikšmė:
žemės grumstas
Straipsnelis:
žr. vaga
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 163
Antraštė:
voga
Reikšmė:
svarstyklės
Straipsnelis:
P. Skardžius laiko slavizmu. Pasak Čepienės, tai galėtų būti ir tiesioginis skolinys iš vokiečių kalbos: voga ‘svarstyklės’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas