Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vógrauti
Straipsnelis:
11. Neišleidžiant iš akių lo. vāgio ‘rėkti, šaukti (apie naujagimį)’, vāgor, -ōris ‘aidas’ (Pokorny J. IEW 1110) bei s. i. vagnú- ‘riksmas, šūksnis’ jau Petersono (Stud., 87) ir Benvenistės (И.е. Словообр., 36) siūlyta lie. vógrauti ‘šūkauti, rėkaloti (apie vaikus)’ laikyti ide. hetetoklitinio kamieno tęsiniu.
Šaltinis:
Eckert 1963, 888
Antraštė:
vógrauti
Straipsnelis:
uā̆g-²‘šaukti’. Lo. vāgio; Lie. vógrauti, sanskrito vag- iš *ueh₂- prieš priebalsį pagal Lubotskio taisyklę (MSS 40, p. 134); taigi nėra įrodymų nulinio laipsnio.
Šaltinis:
Beekes 1988, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas