Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vogti
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘vogti’, dažniausiai remiasi sąvokomis „slėpti“, „išnešti“, „rinkti“, „vagis“. Lie. vogti giminiškas la. vagārī ‘slampinėti, klajoti’, s. isl. vakka ‘bastytis’, s. i. van̄g- ‘eiti, šlubuoti’. Semantinė raida galbūt tokia: per sąvoką „būti valkata, bastūnu“, turbūt pradinė vagis reikšmė ‘tas, kas valkatauja; valkata, bastūnas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 789
Antraštė:
vógti
Straipsnelis:
[Aptariamas reikšmės kitimas /kreivą daryti/ į ‘vogti’.] […] Van Wijkas toliau pateikia lie. vagiù ‘stehle’, vógti ‘stehlen’ (visa bl. medžiaga iš van Wijko 1919, 93), toliau čia priklauso lie. vagi̇̀s ‘Dieb’, vangùs ‘träge’, vi̇̀ngis ‘Bogen, Krümmung’, išvéngti ‘vermeiden’, vi̇̀nguoti ‘Bogen, Umwege machen’, la. vanga ‘rankena nešimui’, vangas ‘kilpa, pantis’, pr. wangus ‘prastai apaugęs ąžuolynas’, lo. vagor ‘klaidžioti aplink’, s. i. vángati ‘eina, šlubuoja’ iš ide. ua-n-g ‘sulenktam būti’; šaknis ide. ua-n-g ‘sulenktam būti’ sietina su tomis, kurios visų pirma suvienija perkeltines reikšmes, kaip s. i. vañcayati ‘pasitraukia, išsilenkia, apvilia’ (Walde-Pokorny 218), kurių Walde, žr. prie lo. vagus ‘klaidžiojantis, neramus, nepastovus, nerišlus, padrikas’, gerai aiškino semantiškai kaip ‘išlenkti, pasukti iš kelio, kreivus kelius daryti, kreivoti’ ir kilusį iš ide. *uag- ‘lenkti’ (Walde 1954, 726).
Šaltinis:
Hinze 1991, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas