Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vovà
Reikšmė:
vaikų baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] [54 išn.] Lie. vovà ‘vaikų baidyklė’ (tai visai ne vilkas, kaip nurodo LKŽ) yra skolinys, plg. r. вова.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas