Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vovẽrykščia
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
Lie. vovẽrykščia (Girdžiaĩ, Jurbarko r., plg. LKA I 181) – reduplikacinis vaivorykštės pavadinimo šaknies variantas, veikiausiai atsiradęs dėl liaudies etimologinio perdirbimo, ko gero, „ištikusio” susiejus vaivorykštės formą su žodžiu voverė̃. Tai tikėtina dar ir dėl to, kad voverė̃ turi tarminių fonetinių variantų vėverìs, vaiverė̃ ‘voverė’ (LKŽ XVII 967, XIX 13); plg. minkštakailių žvėrelių patinėlio pavadinimą vaiverìs, kuri liaudies gali būti tapatinimas su voverė̃. Priesaga -ykščia galėtų būti suprantama ir kaip priesagų -ykštė ir -yčia mišimo rezultatas. Plg. vaivórakštė.
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 335

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas