Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vyšnia
Straipsnelis:
žr. grašis
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 92–93
Antraštė:
vyšnià
Straipsnelis:
Kartais labai sunku, beveik neįmanoma būna nustatyti, iš kurios būtent slavų kalbos pateko į lietuvių kalbą tas ar kitas žodis [92], plg., iš vienos pusės, le., br., r. wysźnia/вишня, ir iš kitos – lietuvišką šio žodžio skolinį – vyšnia […] [93].
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 92–93
Antraštė:
vyšnià
Reikšmė:
Kirsche
Straipsnelis:
Pr. wiʃnaytos ‘kirsen’/‘Kirschen’ < nom. pl. f. *vīnaitās (Mažiulis 4, 255) < *wīsnī- arba *wīsńā- ‘cherry tree’, kuris pasiskolintas iš s. le. *višńa, le. wisznia (Levin 1974, 99; Mažiulis, 1 c.,), o lie. vyšnià ‘Kirsche’ pasiskolintas iš br. arba r. višnja (Fraenkel 1962–65, 1266). Analogiškais ir dendronimas krichaytos ‘Kriechen’ & sliwaytos ‘Pflaumen’.
Šaltinis:
Blažek 2001b 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas