Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výdra
Straipsnelis:
Pr. wydra f. ‘vėjas’, lie. trm. výdra ‘vėtra, sūkurys, audra’ yra padaryti iš šaknies *u̯ei- ‘sukti’ (lie. výti, s. sl. viti). Iš tos pačios šaknies, išplėstos elementu -s- (*u̯ei-s-), padarytas baltų ir slavų ‘viesulo’ pavadinimas: lie. vi̇́esulas, la. viẽsulis (su -ulo-) greta r. (bžn.) vixъrъ, le. wicher (su -uro-).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 214
Antraštė:
výdra
Reikšmė:
vėtra, audra
Straipsnelis:
Pr. wydra Gr. 44 ‘vėjas’ : lie. výdra Jušk. Lie. d., 293 1p. bei vi̇̀dras ‘viesulas’ iš Salako apie tai Walde Vrgl. Wrtb. I 221.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 337

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas