Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vykis
Reikšmė:
amžius, gyvenimas; sėkmė
Straipsnelis:
Labiau paplitęs vedinys vykis reikšmėmis ‘amžius, gyvenimas’ (C I 1170; N; K; Bt Apd 20, 24) ir ‘sėkmė’ (MKr 28, 68), matyt, sietinas su veiksmažodžiu vỹkti.
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 66 išn 18
Antraštė:
vykis
Reikšmė:
lenktynės
Straipsnelis:
-is galūnės vedinys vykis DP du kartus pavartotas reikšme ‘lenktynės’. […] Panašia reikšme jis pastebėtas tik Sutkevičiaus ‘žodinike’ ir A. Kašarausko išrašuose iš K. Daukšos žodyno. […] E. Frenkelis LEW 55jį sieja su plačiai tarmėse vartojamu veiksmažodžiu pavykėti; dar artimesnis jo ryšys su vykdyti, vyko, vykė ‘vyti’, LKŽ kartotekoje užfiksuotu iš Kulių̃ (plg. dar výkyti, -kau, -kė ‘greitai ginti’ J ir výkinti, -ina, -ino ‘varyti’ Vrz).¹⁸ [¹⁸ Labiau paplitęs vedinys vykis reikšmėmis ‘amžius, gyvenimas’ (C I 1170; N; K; Bt Apd 20, 24) ir ‘sėkmė’ (MKr 28, 68), matyt, sietinas su veiksmažodžiu vỹkti.].
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 66
Antraštė:
výkis
Straipsnelis:
Fraenkelio p. 1249, sk. 1 s. v. výkis, estų wīk pasiskolintas iš v. v. ž. vîk ‘piktas kirminas, slibinas’. Lübben Walther, Mnd. Handwb. 479, v. v. ž. vîk nurodo reikšmę ‘žuvių vidurių kirmėlė’. Frischbier žodžio nemini.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 114–115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas