Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vynas
Straipsnelis:
žr. alyvnyčia
Šaltinis:
Range 1994, 222
Antraštė:
vỹnas
Straipsnelis:
Bevardės giminės rusų ar baltarusių skoliniai lietuvių kalboje tapo vyriškosios giminės formomis: vỹnas < вино.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas