Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vynmedis
Straipsnelis:
Lie. vynmedis, la. vīna kuoks, sudurtinis žodis iš vynas ir medis. Semantiškai palyginti go. weinatriu, s. ang. vīntrēow ir t. t., visi sudurtiniai žodžiai, kur vienas dėmuo reiškia ‘vynas’, kitas – ‘medis’. Kitose kalbose labai dažnai šios reikšmės žodžiai yra sudurtiniai, kur pirmas reiškia ‘vynas’, o antras ‘kiemas’, ‘sodas’, ‘kamienas’, ‘augmuo’ ir t. t. (r. vinograd, le. winorośl ir t. t.). Senuosius žodžius šiai sąvokai pavadinti, išlaikė tik keletas kalbų, jie siejami su ‘bėgti’, ‘suktis’, ‘šliaužti’ (s. i. drākṣā : drā- ‘bėgti’ ir t. t.).
Šaltinis:
Buck 1949, 533

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas