Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výpla
Reikšmė:
kas vaiposi, juokiasi
Straipsnelis:
[Aptariami liaudies etimologijos ir panašūs atvejai]. Kartais tokiu atveju pakeičiama daugiau garsų, arba iš dviejų žodžių padaromas vienas, pvz., […] výpla ‘kas vaiposi, juokiasi’ (vė́pla + vỹpso).
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas