Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vypsà
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. вы́пса Nosovičius СБН 92 (reikšmė gal ir ne visai tiksliai nurodyta – ‘iškaršėlis, -ė’); plg. ir r. trm. вы́пса – keiksmažodis: Выпса ты старая! В. И. Добровольский Смоленский обл. словарь 103. Karskis Б 128 baltarusių žodį linkęs skirti prie lituanizmų ir nurodo lie. vypsóti ‘būti išsiviepusiam, šypsoti’, šalia kurio yra vypsà ‘kas nuolat šypsosi’ (Viduklė – LKŽ kartoteka).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas