Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výstė
Straipsnelis:
vèstė, výstė, výstas, vỹstas ‘liemenė, kliklikas’, plg. vok. Weste ‘liemenė’ (Alm 147; FrnW 1231; Čepienė 39). Į vokiečių kalbą pavadinimas atėjo XVII a. pab. per prancūzų kalbą, plg. pranc. veste ‘striukė, švarkas, palaidinė’, iš italų kalbos, plg. it. veste ‘drabužis, apranga’. Šio šaltinis – lo. vestis ‘drabužis’, kuris siejamas su het. u̯es-, u̯as- ‘nusirengti’, s. i. vastra-, toch. B. vastri, gr. ἔσυος, go. wasti ‘drabužis, apdaras’ (Kluge 857; Pfeifer 1560; Dauzat 748–749; Schrader I 591; Pokorny 1172–1173). Lie. pavadinimas randamas XVIII-XX a. žodynuose (R 339; MŽ 327, 404, 544; K 499; J; KŽ 2669). Pasitaiko atkirose Žemaičių ir Suvalkijos vietose (Vaičiulytė 124; KudN 262; LKŽ K). Į kai kurias Šiaurės Lietuvos vietas (Joniškį, Pasvalį, Biržus) galėjo patekti iš latvių kalbos, plg. la. veste ‘liemenė’, į kurią pavadinimas taip pat atėjo iš vokiečių kalbos (Sehwers 155, 232; ME IV 546). Tai bendrinės latvių kalbos žodis (LVV 851). [Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, V., 1977; Čepienė, LKK XXX, 1993, 37–46].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas