Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výsti
Straipsnelis:
Pragerm. WEIS-*A- 2 [‘(su)vysti, (su)glebti, welken’], germ. weis-a- ‘welken’ [s. isl. tik visinn ‘suvytęs’, s. v. a. marcidus: wesaner (‘supuvęs, sutrūnijęs’)] yra pamatuoti aukščiau minėti germ. dalyviai ir vediniai, kurie gali būti gretinami su ide. wei- ‘(nu)vysti, suvysti’, plg. lo. viēscō ‘suvystu, susiraukšlėju’, vietus ‘suvytęs’ (*wi-ē-), s. air. feo ‘nuvytęs’, lie. výstu, výsti ‘glebti nuskintam ar dėl netinkamų sąlygų (apie augalus)’ [*wei-t-].
Šaltinis:
Seebold 1970, 548
Antraštė:
výsti
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami la. asmenvardžiai su pirmuoju komponentu al-. Alvids, lie. Al̃vydas < al + pr. widdai ‘redzēja’, plg. lie. išvýdo ‘ieraudzīja’.
Šaltinis:
Balode 2001, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas