Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výti, vijóti
Straipsnelis:
Lie. výti, vijóti, s. r. вити, виняти, la. vît ‘vyti, pinti’.
Šaltinis:
Откупщиков 1971, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas