Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vyti̇̀nis
Straipsnelis:
Lie. vyti̇̀nis ‘įrankis mušti, nupintas iš plonų vytelių’ – savos kilmės žodis, plg. lie. výti ‘sukti virvę, vynioti, sukti’, vytẽlė ‘karklo atžala kam pinti’, vytis ‘rykštė, žabas’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1970b, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas