Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ýnis
Straipsnelis:
Praslavų kamienas inьjь- įvairiai atsispindi slavų kalbose. Turi atitikmenį – lie. ýnis. Rytinės slavų kalbos siejasi su prasl. inьjь: r. иней, ukr. іней, br. іней. Analogiška struktūra žinoma bulgarų kalboje, bet pasitaiko retai (žr. Геров). S.-kr., slov. ir čekų kalbose priklauso bendr. gim. kamienams: s.-kr. и̑нье (< inьje), slov. ínje, s. č. jínie, č. jíní. Žinomi kitokios struktūros dariniai iš šios šaknies: č. trm. jinovatka, iňava, taip pat variantai: r. trm. íven, slov. trm. iv, č. trm. ívje.
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 291
Antraštė:
ýnis
Reikšmė:
hoarfrost = šerkšnas
Straipsnelis:
lie. ýnis ‘hoarfrost’ = ‘šerkšnas’, Vasmer (REW II, 483) nėra laikytinas skoliniu iš sl. (bažn. sl. inьjь, r. inej) dėl priegaidės. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad kitose ide. kalbose giminiškų žodžių nėra, autorius mano, kad tai – baltų-slavų inovacija.
Šaltinis:
Robinson 1983, 250
Antraštė:
ýnis
Reikšmė:
šerkšnas
Straipsnelis:
F. Sławskis lie. ýnis ‘šerkšnas’ visiškai teisingai laiko ne slavizmu, o tik slavų kalbų atitinkamo žodžio artimu giminaičiu. LKŽ jis priskirtas prie nevartotinų slavizmų.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 218
Antraštė:
ýnis
Reikšmė:
hoarfrost
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Tokia metatezė vyko ir žodžių pradžioje. Pvz.:] *h₁iH-n- (plg. ?*h₁eiH- ‘ice’) ‘hoarfrost’: lie. ýnis, sl. *jьnъjь- AP a (plg. r. ínej, č. jíní).
Šaltinis:
Young 2006b, 237

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas