Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ýsas
Reikšmė:
trumpas
Straipsnelis:
Pr. īnsan ‘trumpas’ siejama su lie. į̇́sas, ýsas ‘trumpas’, taip pat su įsaĩ, įsỹn, la. îss, îkss.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 50–51
Antraštė:
ýsas
Straipsnelis:
žr. ysas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 50–51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas