Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zablỹs
Straipsnelis:
Lie. zablỹs ‘gružlys’ yra Valkininkų šnektos žodis. Šios žuvelės pavadinimus įprasta daryti iš reikšmės ‘graužti, ardyti’. zablỹs galima sieti su žė̃bti, -ia (-ti) (žė́bti) ‘ėsti ką smulkų’, žė́bėti, -ėja (žėbė́ti, -žėba) ‘t. p.’ žė́boti, -ėja (žėbóti ‘t. p.’, žė́bauti, -auja ‘t. p.’, gal dar žabė́ti, žãba ‘godžiai ėsti, šlamšti’). Lie. k. pasitaiko ir kitų atvejų su z vietoj įprasto ž. Taigi zablỹs yra to paties darybos tipo nomen agentis, kaip ir gružlỹs (graužlỹs), su reikšme ‘kas graužia, žėbia’. Plg. ir r. пескозо́б (пискозо́б), ukr. пiскозо́б(а), le. piaskozob, kuris iš sl. *zobati ‘graužti, ėsti, lesti’.
Šaltinis:
Urbutis 2001c, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas