Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zandalė̃
Straipsnelis:
zandalė̃ ‘basutė’, plg. vok. Sandale ‘t. p.’ (Janavičienė 83). Į vokiečių bei į kai kurias kitas Europos kalbas atėjo per lotynų, plg. lot. sandalium ‘tam tikras apavas’, iš graikų kalbos, plg. gr. σανδάλιον < σάνδαλον ‘medinis batas’, kuris veikiausiai gautas iš persų, plg. pers. sandal ‘batas’ (Kluge 623–624; Klein 1980; Oxford 786). Reta forma, vartojama apie Žemaičių Naumiestį (Janavičienė 83). Dažnesnė forma, vartojama bendrinėje kalboje, yra sandãlas (DŽ1 681), kuri į lietuvių kalbą atėjo ne per vokiečių kalbą. [Janavičienė, Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai, V., 1992]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas