Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zdrazdas
Reikšmė:
strazdas
Straipsnelis:
Dvikalbėje aplinkoje dėl kitos kalbos sinonimo įtakos atsiranda žodžių pakitimų: lie. zdrazdas (Lazūnai) ‘strazdas’, plg. le. drozd ‘strazdas’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011b, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas