Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zeidõkas
Straipsnelis:
Rus. сайда́к ‘strėlinė’ yra neabejotinas skolinys iš mong. saγadaġ, sādak. Minėtas terminas žinomas ir kitoms kalboms (žr.: G. Doerfer, Türkische und mong. Elemente im Neupersichen, Bd. I. Wiesbaden, 1963, 336–341). Diorferio pateiktą sąrašą papildysime la. zaidaks < lie. zeidõkas (saidokas) [ME 703] ir kinų садай ‘налучник или налучник и колчан вместе’.
Šaltinis:
Одинцов 1973 (1975), 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas