Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zélpstbinderis
Straipsnelis:
zélpstbinderis ‘kaklaraištis’, plg. vok. Selbstbinder ‘t. p.’. Vokiškos kilmės žodis, plg. selbst ‘pats’ + Binder ‘kaklaraištis’, binden ‘užrišti’ (Duden 2374). Pavadinimą vartoja vakarų žemaičiai (Vaičiulytė). [Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, vad. Dr. V. Vitkauskas, V., 1977].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas