Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zliẽbti
Straipsnelis:
Įdomus ir gana realus V. Macheko (V. Mackek, Etymolog. slovn. jaz. česk., Praha, 1968) pasiūlymas morav. sl’ebit ‘nelygiai siūlą traukti verpiant’ gretinti su lie. zliẽbti ‘traukti, tempti siūlą (verpiant)’.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 379

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas