Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zur̃gti
Straipsnelis:
Lie. zur̃gti, -kti, su prabalt. -g- zùrza ir t. t. gimin. drum. a zurgăi ‘žvangėti’ zurgălău ‘mažas varpelis’.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 73–74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas