Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
zurgúoti
Straipsnelis:
Pr. surgaut (su z-) 45,₃₀ ‘sorgen’ – kaip ir lie. zurgúoti iš vok. kalbos.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 319

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas