Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
češnãkas
Straipsnelis:
žr. česnakas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958c, 166–168
Antraštė:
česnãkas
Straipsnelis:
S. sl. česnъkъ, česnovatъ, r. чеснок, br. часнок, ukr. часник, bulg. чесън, s.-kr. чèсан, slovėnų česen, č. česnek, slov. česnak, le. czosnek, luž. a. česnačk. Šis česnako pavadinimas sietinas su veiksmažodžiu česati (= r. чесати, s.-kr. чèсати, bulg. чесна) ‘šukuoti, atplėšti, skinti’. Slaviškas česnako pavadinimas paplitęs lietuvių kalboje ir kai kuriose latvių tarmėse: lie. česnãkas, česnãgas, češnãkas, šišnãkas, šešnãgas. Česnakas veikiausiai kilo iš formos чеснокъ. Fonetiniai variantai atsirado jau lietuvių kalboje. [166]. La. dial.: časnāks, cesnāgs, casnāgs, casnāks, šišņaks, šišnaks. Labiausiai paplitęs česnako pavadinimas la. kalboje kilęs iš vok. k.: kniploks, knibloks, knīplauks, ķiploks [167]. Apie prūsų k. česnako pavadinimą nėra jokių žinių.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958c, 166–168 kortelė numeruota, trūksta antros
Antraštė:
česnãkas
Reikšmė:
Alium sativum
Straipsnelis:
Lie. česnãkas < br. часнóк часнакý ‘Alium sativum’. Sl. *česnъkъ ‘česnakas, Alium sativum’ (plg. slov. čésnek česenka : česneka dem. nuo česen ‘t. p.’, le. nuo XIII a. czosnek, -nku ‘t. p.’, s. r. чеснокъ, r. чеснóк ‘t. p.’). Nuo *česati, su priesaga -nъ. Pirminė reikšmė: ‘tai, kad išplėšta, išlupta’, dėl česnako galvutės suskaldymo skiltelėmis.
Šaltinis:
SłPr II, 175–176
Antraštė:
česnãkas
Straipsnelis:
česnãkas, cibùlis, morkà, agur̃kas, grùčkas tai slaviški daržovių pavadinimai.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 458

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas