Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čeksė́ti, čekšė́ti, čėkšė́ti, čiakšnóti
Straipsnelis:
Lie. čeksė́ti, čekšė́ti, čėkšė́ti, čiakšnóti, la. čakât ‘krapštyti, kapstyti’, čakatiês ‘kasti, rausti’, čakstêt ‘šlamėti, traškėti; tykać’, čokât ‘krapštyti, kumščiotis, susidaužti, grzebać, trącać’ – to paties tipo kaip sl. *čekati ‘trinksėti, stuksėti, skleisti garsą, panašų į če, ča, čak’: le. dial. czokać ‘pliaukšėti’, czokać : ciokać ‘lekko głaskać ręką, plaskać konia dłonią mlaskając na niego’, bulg. dial. чéкам ‘laužyti’, r. чóкать ‘brzękać przy zetknięciu, o metalu, szkle’, ir jo varianto sl. *čakati: č. čakati ‘apie strazdų čiulbėjimą (o głosie kwiczołów)’, slov. čákniti ‘rėkauti ča’, r. dial. чáкать ‘belsti, stuksenti’ – garsažodiniai veiksmažodžiai.
Šaltinis:
SłPr II, 123–124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas