Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gauraĩ
Reikšmė:
plaukai (ypač kūno), pūkai; plaukų kuokštas…
Straipsnelis:
Proto ide. *gowr/gun-. Liudijimai: v. air. ‘plaukai (gyvulių), šeriai; šerys’ (< *gouryā-), norv. kaure ‘ėriuko vilna’ (< *gourōn-), s. š. germ. kárr (m.) ‘plaukų garbana’ (< *gouVro-), lie. gauraĩ (m. pl.) ‘plaukai (ypač kūno), pūkai; plaukų kuokštas…’, la. gauri (pl.) ‘pubic hair’ [ir kt. pvz.]
Šaltinis:
Adams 1988, 72
Antraštė:
gauraĩ
Reikšmė:
kūno plaukai
Straipsnelis:
Čekų žodžiai huňatý, huněti, huňač, hunina, besiremiantys prasl. šaknimi gun-, reiškia plaukuotumą, gauruotumą. [198] Lindė pateikia senąją le. subst. gunia reikšmę ‘gauruotas, frotinis užklotas’; panaši reikšmė turėtų būti ir č. subst. huně, houně ‘užklotas’. Čia skirtini slov. gúnj, gúnja ‘užklotas’, s.-kr. gȗnj ‘tam tikras užklotas’. J. Przyluskis (Przyluski J. – In.: The Journal of the Royal Asiatic Society, 1931, 346) prasl. guna, gunja teisingai sieja su av. gaona- ‘kūno plaukai’. Iran.-sl. subst. atliepia: lie. gauraĩ, la. gauri ‘t. p.’, v. ilyrų (śriryj.) gūaire ‘plaukai’ norv. kaure ‘pakulos sruogomis’. Manau, kad abu variantai – *gou-no- ir *gou-ro- remiasi ide. šaknimi *geu- ‘lenkti(s)’ [Walde Pokorny I, 555].
Šaltinis:
Moszyński 1956, 198
Antraštė:
gauraĩ
Reikšmė:
plaukai (pūkai), garbanos, Milchhaar, plaukų sruoga
Straipsnelis:
[Pateikiame senųjų ide. Nomina, heteroklitinių kamienų pėdsakus baltų kalbose:] 5. Lie. gaũras, dažniausiai pl. gauraĩ ‘plaukai (pūkai), garbanos, Milchhaar, plaukų sruoga’ bei la. gauri ‘gaktos plaukai’ kaip ir s. air. guare ‘plaukai’ ir s. isl. kárr ‘plaukų garbana’ yra r-kamieniai, o av. gaona ‘plaukai’ – priešingai – n-kamieniai (plg. Skardžius 1941, 298).
Šaltinis:
Eckert 1963, 888
Antraštė:
gaũrai
Straipsnelis:
žr. gulbė
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 126
Antraštė:
gauraĩ
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gauraĩ
Reikšmė:
волосы
Straipsnelis:
Iličius-Svitičius (1963) pastebi, kad skoliniai iš baltų suomių kalboje su -a (iš ide. *o kamieno) rytų baltų kalbose pakeisti pl. formomis su -ai: suom. karva ‘шерсть’ – lie. gauraĩ ‘волосы’.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas