Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čestìs, čẽstis
Reikšmė:
šlovė, pagarba
Straipsnelis:
Lie. čestìs : čẽstis ‘šlovė, pagarba’ (Būga ZslPh I, 48–49; Skardžius 56) < br. dial. чэсьць чэ́сьці ‘vaišės; meilumas, mandagumas’, чесць чéсци : чеци, теци ‘pagarba, garbė; vaišės’ (Nosovičiaus). Sl. *čьstь ‘kultas, pagarba; vaišės, pokylis, puota; savigarba’ (plg. le. nuo XIV a. cześć ‘geras vardas; pagarba; garbinimas, kultas’, slov. čȃst ‘orumas, pagarba’, s. r. чьсть ‘t. p.’, r. честь ‘orumas, reputacija; pagarba; nekaltumas’) – iš pirm. sl. *čьt-tь, abstraktas iš sl. *čьto čisti, su priesaga -tь.
Šaltinis:
SłPr II, 317
Antraštė:
čestis
Reikšmė:
garbė
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: (ne)čestis ‘(ne)garbė’ iš честь.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas