Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čiupà
Straipsnelis:
Liet. trm. čiupà ‘krūva; šieno kupeta’, žinomas palavės šnektose, yra skolinys iš la. čupa ‘šieno kupeta’ (ko gero slavizmas, plg. sl. *čupъ, *čupa ‘plunksnų ar plaukų kuokštas viršugalvyje, kuodas’, o ne giminingas su lie. čiùpti, čiáupti ir kt.).
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas