Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slysti
Straipsnelis:
Lie. slysti, la. slīdēt, gr. ὀλισθάνω, s. ang. slīdan, v. v. a. slīten, galbūt ir kimr. llithro, visi < ide. *(s)lei-dh-, ide. *(s)lei- varianto. Daugelyje kitų kalbų šios reikšmės žodžiai kilę iš kitų šios ide. šaknies variantų: *(s)lei-b-, *(s)lei-g̑-. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai dažnokai siejami su sąv. „lygus“, „slidu“ ir pan.
Šaltinis:
Buck 1949, 686
Antraštė:
slýsti
Straipsnelis:
žr. slienas
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144-145
Antraštė:
slýsti
Straipsnelis:
Germ. sleid-a- ‘slysti, sprūsti, gleiten’ (s. ang. slīdan ‘gleiten, paslysti, padaryti klaidą, vergehen’, v. v. a. sliten ‘gleiten’ [tik sykį užfiksuotas]) [427] siejasi su struktūriškai vientisa germ. leksemų grupe, reiškiančia ‘sėlinti, šliaužti, slinkti’ – ‘ropoti, rėplioti, kriechen’ – ‘systi’ (plg. gleid-a-), tačiau turi pakankamai atitikmenų, plg. lie. slýstu, slýsti ‘gleiten, rutschen’, s. sl. slědъ ‘pėdsakas’, slěditi ‘sekti pėdomis’, gr. ὀλισθάνω ‘gleite, gleite aus’, s. i. srédhati ‘macht einem Fehler (beim Opfer)’. Toliau žr. s. v. sleik-a-.
Šaltinis:
Seebold 1970, 428–429
Antraštė:
slýsti
Reikšmė:
šliuožti slidžiu paviršiumi
Straipsnelis:
žr. slaidus
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas