Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čystastis
Reikšmė:
švara, tyrumas
Straipsnelis:
Lie. čystastis ‘švara, tyrumas’ (Skardžius 58) paskolintas iš br. чы́стосць, -сці ‘tyrumas (dvasinis)’ ar le. nuo XIV a. czystość ‘švara; tyrumas, skaistumas; teisingumas; nekaltybė’. Sl. *čistostь f. ‘švara; nekaltybė, skaistybė’ (plg. slov. čístost : čistọ̑st ‘puritas; nekaltybė’, s. r. чистость ‘tyrumas’) abstraktas iš *čistъ.
Šaltinis:
SłPr II, 210–211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas