Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ė̃dis
Reikšmė:
valgis
Straipsnelis:
Pr. īdis ‘valgis’ siejama su lie. ė̃dis ‘valgis’, plg. mėsė̃dis, ìrm-ėdis (t. p. ė́džia, ėdžià, ė́džios, ėdžioti; latvių pavyzdžiai arba ginčytini, arba antriniai: ēde (ME I 574), taip pat êdesis, êdiens, êdinât; slov. jė̃d, jȅd f. (gen. jedî), galbūt s.-kr. jȇd ‘valgis’, ‘maistas’; luž. ž. jěź, luž. a. jědź; r. tarm. egь ‘valgis’, ‘maistas’, ‘valgymo metas’, br. едзь, ukr. ïgь ir kt.; taip pat plg. sl. *ědi̯ā : s.-kr. jȅћa, slov. jéja; luž. ž. jeza, s. le. jedza, r. éжá, br. éжа, ukr. ї́жа ir kt. Pr. īdis (f., i-kam. artimiausi prasl. *ědi- tęsiniai.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 28
Antraštė:
ė̃dis
Straipsnelis:
Pr. –idis 49₁₅ ‘valgis, patiekalas’ [ir kt.] : īst, lie. ė̃dis, s. sl. JAДЬ ‘valgis’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 227
Antraštė:
ė̃dis
Straipsnelis:
žr. irmėdis
Šaltinis:
Eckert 1970b, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas