Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ė̃nioti
Reikšmė:
smulkinti; iš lėto ir atgrasiai, šykščiai, keliant pasibjaurėjimą ėsti, apgraužti ką
Straipsnelis:
[Pateikiame vedinius, pamatuotus ide. *ed-:] Sl. n-kamieną, besiremiantį ide. *ed-, atsargiai spėjama slypint s. č. jiedně, ‘vieta, kur valgoma’, (jei pastaroji s. č. lytis < *ēd-n-i̯a). Be abejonės, n-kamieną regime esant gr. εἶδατος < *edn̥t-, lo. edo, edōnis, lie. ėduonìs, -iẽs bei, mano nuomone, taip pat ir lie. ė̃nioti ‘smulkinti, измелчить; iš lėto ir atgrasiai, šykščiai, keliant pasibjaurėjimą ėsti, apgraužti ką’ < *ēd-n-ioti.
Šaltinis:
Эккерт 1980, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas