Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ėriùkas
Straipsnelis:
žr. ėras
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 72–75
Antraštė:
ėriùkas
Straipsnelis:
Lie. kalboje to baltiško pavadinimo esama įvairių fonetinių ir morfologinių variantų: ė́ras, ėrẽlis, ėráitis, ėris, ėrỹs, ė́rįščias, ė́rištis, ėrýtis, ėriùkas, erukas, gėráitis, gėrãlis, gė́ras, gėrẽlis, gėriõkas, gėriùkas, jė́ras, jėráitis, jėrẽlis, jėris, jėrýtis, jėriùkas, vė́ras, vėráitis. Seniausia forma reikėtų laikyti jė́ras (j pridėjimas, numetimas – įprastas baltų kalbų reiškinys.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas