Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
į bóbą (bobutę)
Reikšmė:
tam tikru būdu rištis, užsigobti skarelę, skepetą
Straipsnelis:
žr. boba
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas