Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įim̃ti
Straipsnelis:
Pr. enimt ‘priimti’ [46] kaip visetą galima sieti su lie. įim̃ti ir kt., plg. įimtinai; la. ìeņemt; sl. *vъn-jęti, *vъn-jьmati, plg. s. sl. ВЪНѦТИ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 45–46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas