Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įnártinti
Straipsnelis:
Prūsų Enchiridione brūkšnelis gali žymėti priebalsių n arba m praleidimą, pvz., […] pr. ernertīuns skaitytinas kaip ernertin-uns ir kildintinas iš *er-nartin-uns. Tikslų morfologinį atitikmenį matome senosios lietuvių kalbos dalyvyje į-nártin-ęs. Tai yra o balsių kaitos laipsnio kauzatyvas įnártinti (plg. Daukšos condit. inartin-tumbei, part. praet. pass. in-nartin-tas), padarytas iš e laipsnio prezenso, Daukšos paliudyto kaip neͣrst’, nęrst’, inf. nértet’ (dabar nérta ar nért-ėja, greta plg. inchoatyvą į-nir̃sta arba į-nir̃šta) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas