Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
į̇́sas
Reikšmė:
trumpas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma visiškai sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Trumpas. Lie. trm. į̇́sas, la. îss, pr. insan acc. aiškių ide. atitikmenų neturi. Bendras lie. trum̃pas yra motyvuotas veiksmažodžiu trùpti, trum̃pa.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 234
Antraštė:
įsas
Straipsnelis:
Pr. īnsan (acc.) 45, 3 ‘trumpas’ : lie. įsas, la. īss.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 228
Antraštė:
į̇́sas
Straipsnelis:
žr. ysas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 50–51
Antraštė:
į́sas
Straipsnelis:
žr. inkštis
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 83
Antraštė:
į́sas
Reikšmė:
short
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Tokia metatezė vyko ir žodžių pradžioje. Pvz.:] *h₁is- (plg. *h₁eis- ‘set in motion’): lie. į́sas ‘short’, la. îss. Pr. īnsan rodo metatoniją.
Šaltinis:
Young 2006b, 237

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas