Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įsodi̇̀nti
Straipsnelis:
Pr. ensadints ‘nustatytas’, ‘įsteigtas’ iš en- ir sad-. Artimiausias atitikmuo – lie. įsodi̇̀nti, t. p. s. sl. въсадити, r. всади́ть ir pan.; dar plg. la. iesêst, lo. insidēre ir t. t. Visi jie turi truputį kitokią reikšmę, ir tai verčia manyti, kad pr. ensadints turėjęs įtakos vok. žodis einsetzen. Lietuvių kalboje ši sąvoka perteikiama žodžiu įstatyti (plg. įstatymas ir pan., r. устáв).
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas