Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šė́mas
Straipsnelis:
žr. šėšė
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 163–164
Antraštė:
šė́mas
Straipsnelis:
Autoriaus nuomone, lie. šė́mas yra artimai susijęs su lie. šývas (*sk̑(e)iH- ‘šviesus’ > *šī- → (revokalizacija) *sk̑ēi-mo > *sk̑ēmo- > *šēma-). Lie. šė́mas nėra sietinas su s. i. śyāmá- (kaip nurodo Trautmann 1923, 306 ir kiti). S. i. śyāmá- ‘juodas’, śyāvá- ‘tamsus’ < …< *k̑ieHₑ- ‘tamsus’.
Šaltinis:
Hamp 1982c, 189
Antraštė:
šẽmas
Straipsnelis:
Mėlynos spalvos reikšmę bendraslavų kalboje turi formas *sini̯ь, kuri atsisipindi visose slavų kalbose: r. синий, bulg. син ‘mėlynas, tamsus, šviesiai mėlynas’, s.–kr. си̑њй ‘pilkšvas, pelenų spalvos, širmas’ [152], le. siny ‘mėlynas, tamsiai mėlynas, melsvas, spindinčiai mėlynas’, s. r. синь, синий ir kt. Βendraslavų *siniь kilęs iš ide. *k̂ī-ni̯o- (šaknis *ki- : *kêi- –Pokorny, I, 540–541). Plg.: lie. šẽmas ‘melsvai pilkas, mėlynas’; s. i. syāmáḥ ‘juodai pilkas, juodai žalias, juodas’, šyaváḥ ‘juodai rudas, tamsus’ [153].
Šaltinis:
Суровцова 1976, 152–153
Antraštė:
šė́mas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. szamowaty ‘popielaty’ yra skolinys iš lie. šė́mas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 86
Antraštė:
šė́mas
Reikšmė:
graublau, blau
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Slavams būdinga ch, kilusi iš prokalbės *, galinti būti alofonas iš ide. sateminio kilusio sibilanto s (< *s'), plg. *šiz- / *siz- / * siv- (< *k̑eiǵ / *k̑eiu̯-): s. r. šizyj ‘graublau, taubenblau’ šalia s. r. sivyj ‘grau, graublau (Pferdefarbe)’, taip pat lie. šė́mas ‘graubalau, blau’, šėžis ‘Amsel’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 31–32

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas