Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šakaĩnis
Straipsnelis:
Oset. saǵīl/sagelæ ‘sudvigubintas’. Vedinys iš *sag ‘atsišakojimas’ su ‘deminutyvine’ priesaga -īl/-elæ, kaip k’æʒ-īl/k’æʒ-elæ ‘uodega’ ir kt. Plg. deminutyvinę formą вилка, развилка. Etimologiškai ir reikšme, plg. lie. šakaĩnis ‘sudvigubintas’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas