Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
žr. gašai
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
žr. gražna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
žr. karna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
Bendrų baltams – pietiniams slavams leksinių elementų daug. Yličiaus-Svityčiaus sąraše jų yra keletas dešimčių. Bulg. слана ‘šerkšnas’, s.-kr. слáна, slov. slána siejama su lie. šalnà, la. sal̂na ir t.t.
Šaltinis:
Бернштейн 1961, 74
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
(Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. k–se, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. k–oms). Lie. šalnà = sr. slána.
Šaltinis:
Endzelīns 1974d, 340
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
(Straipsnyje apžvelgiami kentum elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais). *xoldъ ‘vėsus, šaltas’ (SHEVELOV 142), pvz., s. bžn. sl. xladъ, r. xólod, etc. yra didžiai ginčytinas. Tariami atitikmenys satəm kalbose yra: lie. šáltas, la. sal̑ts, av. sarəta – t.p. Be to, slavai turi satəm formą iš tos pačios ide. šaknies: *solna ‘šerkšnas’ = bl. šalnā-, pvz., s. bžn. sl. slana, č. slána, lie. šalnà , la. sal̑na. Ide. šaknis yra *k̑el- ‘žvarbti, šaltas’; ‘šiltas’, pvz., lo caleō, -ēre, calidus, calor (plg. POKORNY 551) [58]. Vis dėlto pateikti faktai žodžio *xoldъ nepadeda išsiaiškinti [59].
Šaltinis:
Gołąb 1972, 58–59
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
[Iš gausių sl.-bl. leksikos gretinimų ypač išskirtinos archainės lytys, pažįstamos tik pietų sl. kalboms ar netgi kurios nors vienos šios grupės kalbai ir turinčios formalių atitikmenų bl. kalbose:] pietų sl. *solna ‘nestiprus šaltis, šalna’ = lie. šalnà ‘t. p.’, la. salna ‘t. p.’.
Šaltinis:
Boryś 1992a, 129
Antraštė:
šalnà
Straipsnelis:
Nenusakomąjį, nežymimąjį (unbestimmbaren) veliarinį resp. laringalą turi šie žodžiai [197], kurie, vadinasi, gali būti turėję labioveliarinį resp. /h₃/: agnà ‘Energie’ […], *ćálnā ‘šarma, šerkšnas’ (lie. šalna, la. sal̂na ‘šerkšnas, Reif, kleiner Frost’, la. sal̂ns ‘širmas’, s. sl. slana ‘šarma, šerkšnas’ iš lie. šálti, la. sal̂t ‘frieren’ […] [193].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
šalna
Straipsnelis:
žr. šuo
Šaltinis:
Kazlauskas 1972, 85–86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas