Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karnà
Straipsnelis:
žr. karklas
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 133
Antraštė:
karnà
Reikšmė:
Bast
Straipsnelis:
*karnā lytyje lie. karnà (4) ‘Bast’ siejama su kérti ‘abfallen’ […]. Tai šaknis *kerh- arba *kᵂerh-, sl. kora ‘žievė’. Dėl kérti priegaidės vargiai sietinas su gr. κέρμα ‘nukirptas gabalas’ (ir gr. κείρω ‘kirpti, pjauti’). Laringalo kokybė ir bl.-sl. kirčio vieta nenustatoma.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 182
Antraštė:
karnà
Reikšmė:
Bast
Straipsnelis:
Nenusakomąjį, nežymimąjį (unbestimmbaren) veliarinį resp. laringalą turi šie žodžiai [193], kurie gali būti turėję labioveliarinį resp. /h₃/: agnà ‘energija, Energie’ […], *ćálnā ‘šerkšnas’ (lie. šalnà, la. sal̂na […]), *ćarna- ‘nešvarumas’, gašnùs ‘hübsch, hitzig’ […], sl. glěnъ ‘gleivės’ […], gražnà ‘Zierde, Schmuck’, la. kalsns ‘liesas’ […], karnà ‘Bast’ (at-kérti ‘sich absondern, sich loslösen’), plg. -n- nykstamojo balsių kaitos laipsnio šaknyje kìrna ‘Strauchband aus Weide’, pr. kirno ‘Strauch, (krūmas)’, la. sa-karnis ‘medžio šaknis’ (ķert ‘lakyti’ […]), la. kar̂ns ‘išalkęs’, s. bažn. sl. krosno ‘voratinklis’ (b. sl. *krat-sna-n- su lie. krė̃sti, krečiù ‘schütteln’ Vaillant IV 584).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
karnà
Straipsnelis:
žr. kirna
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 38–39
Antraštė:
karnà
Straipsnelis:
žr. kartis
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 232–233
Antraštė:
karnà
Reikšmė:
medžio žievė, lunkas
Straipsnelis:
žr. kartis
Šaltinis:
Mažiulis 1975, 84–85
Antraštė:
karnà
Reikšmė:
Blast
Straipsnelis:
žr. kirna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
karnà
Straipsnelis:
žr. kirna
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 38–39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas