Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šaltas
Straipsnelis:
Lie. šaltas, la. salts, kartu ir veiksm. lie. šalti, la. salt; s. i. (reduplikuotas) çiçira-, av. sarəta-, pers. sard, taip pat av. sarə-δā- ‘atnešantis šaltį’; os. sald ‘šaltis’. Kiti šios reikšmės ide. k. žodžiai siejami su sąv. ‘ledas’, ‘pūsti’, ‘šaltis’ ir pan.
Šaltinis:
Buck 1949, 1078
Antraštė:
šáltas
Straipsnelis:
Jotvingių kałdi ‘šalta’, plg. lie. šálta, pr. salta. Jeigu tai germanizmas, plg. vok. kalt ‘šalta’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 74
Antraštė:
šáltas
Reikšmė:
cold
Straipsnelis:
žr. šilas
Šaltinis:
Blažek 2001b 46
Antraštė:
šáltas
Reikšmė:
cold, frozen
Straipsnelis:
Kai kurie osetinų kalbos veiksmažodžiai su -æl-, tęsiantys i.-ir. *-ya- prezensus su pamatiniu arba nuliniu balsių kaitos laipsniu šaknyje, galėjo patirti tam tikrus vokalizmo pakitimus: […] dat. sælun, instr. sælyn ‘freeze, be freezing (cold)’ (part. praet. dat., instr. sald ‘cold, frozen’) < *sar-ya- arba *sr̥-ya- (plg. Av. sarə-δā-, sarəta-, sogdų srt [sart], chotų sāḍa-, persų sard ‘cold’, šáltas ‘cold, frozen’, šalė́ti ‘be freezing, frozen’, šálti ‘freeze, be freezing (cold)’; Benveniste 1959:71, Bailey 1979:424, LIV:323 s.v. *k̑elH-) […].
Šaltinis:
Kim 2005, 157
Antraštė:
šáltas
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k : g/g̑), plg. prasl. *chold- / *kold- / *geld-: r. cholod ‘Kälte’, le. chłodny ‘kühl’, r. kolodec ‘Brunnen’, č. chladný ‘t. p.’, bažn. sl. žlědica ‘Eis-, Schneeregen’, le. żłód, żłódź ‘t. p.’, r. oželed' ‘Glatteis, Regen mit Eisgraupeln’ ir lie. šáltas, lo. gelidus, go. kalds, v. v. a. kalt.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 27
Antraštė:
šáltas
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Slavams būdinga ch, kilusi iš prokalbės *, galinti būti alofonas iš ide. sateminio kilusio sibilanto s (< *s'), plg. *chol- / *sol- < *k̑ăl-: bažn. sl. chladъ ‘Kühle’ šalia bažn. sl. slana ‘Reif’, s. r. slota ‘Schlack-, Unwetter’, ‘feuchtes Wetter, Schnee mit Regen gemischt’, le. słota ‘Regenwetteer’, lie. šáltas.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas