Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šal̃vas
Reikšmė:
upėtakis
Straipsnelis:
Upėtakiui pavadinti žinomos lie. trm. formos: šal̃vas, šalvà, šalvìs, šálvė, šalvỹs, kurios taip pat kaip ir pr. salowis ‘lakštingala’ (remiantis Mažiulio PEŽ etimologija) pagrįstos spalva. Pr. salowis, kuris gali pasirodyti esąs slavizmas, Mažiulio manymu, padarytas iš vak. bl. *śalav(i)i̯a- ‘tas (paukštis), kuriam būdinga pilkumas ar geltonumas’ galiausiai vestinas iš būdvardinio bl.-sl. n. *śalu ‘pilkumas, geltonumas’.
Šaltinis:
Schmalstieg 1999, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas