Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šẽbeldoti
Straipsnelis:
žr. šabálda
Šaltinis:
Kabašinskaitė 2001, 145
Antraštė:
šẽbeldoti
Reikšmė:
erzinti, užkabinėti; atžariai meilintis
Straipsnelis:
žr. žebelys
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas