Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiltas
Straipsnelis:
Lie. šiltas, la. silts, kartu su v. lie. šilti, la. silt kilę iš prailginto šaknies ide. *k̑el- (galbūt tos pačios kaip ir žodžiuose, reišk. ‘šaltas’, plg. lie. šaltas ir t. t.) varianto, matomo s. sl. hlȳ ‘šiluma’, hloer ‘šiltas’, s. ang. hleowe ‘patogus, apgaubtas’, s. v. a. lāo, vok. a. lau ‘drungnas’. Jie visi kartu su lie. šiltas, gimin. lo. calidus ‘šiltas’, kuris taip pat < ide. *k̑el-.
Šaltinis:
Buck 1949, 1077
Antraštė:
šiltas
Straipsnelis:
Lie. šil̃tas, šil̃tis, la. sìlts ‘šiltas’, sietini su kymar. dyd ‘šiltas’ – iš ide. *k̑l̥-to-, nuo šaknies *k̑el- [dėl etimologijos baltų žodžių žr. Fraenkel, LEW 165, Pokorny, IEW 551].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 63
Antraštė:
šil̃tas
Straipsnelis:
[Ginamas i-kamieno būdvardžių indoeuropietiškas senumas.] S. air. clith ‘dicht, fest (von Gewebe und Kleidung)’ pagal B. Irslinger (Abstrakta mit Dentalsuffixen im Altirischen, Heidelberg; Winter, 2002, 200) yra iš *k̑l̥ti- ir gretinamas su lie. šil̃tas, la. sìlts ‘warm’, lo. calēre.
Šaltinis:
Balles 2009, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas