Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiñdelis
Reikšmė:
malksna
Straipsnelis:
skiñdelis ‘suskidusio drabužio gabalas, skuduras; suplyšęs drabužis’. Šio žodžio kilmė nėra visiškai aiški. Galima būtų įtarti, kad tai germanizmas, plg. lie. skiñdelis, šiñdelis ‘malksna’, kilusi iš vok. Schindel ‘t. p.’ (DūnŽ 328). Toks reikšmės perkėlimas galėjo atsirasti jau lietuvių kalboje. Tačiau turbūt daugiau tikėtina, kad tai lietuviškos kilmės žodis, plg. ski̇̀sti, skiñda ‘kedėti, retėti, brigzti’: Jau skiñda piemens marškiniai, sermėga, o kelnės jau nuski̇̀do, t. y. nutrūko, nuplyšo (J). Tiesa, aptinkama ir rečiau vartojama forma škiñdelis ‘skuduras’. Tačiau lietuvių šnektose pasitaiko s/š painiojimo atvejų (LD 147–148). Pavadinimą vartoja pietų žemaičiai varniškiai (DūnŽ 328; LKŽ XII 898).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 109
Antraštė:
šiñdelis
Straipsnelis:
žr. skindelis
Šaltinis:
Čepienė 1996, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas